We are Lexure

 

Oana Bugnar-ColdeaAvocat specializat în white-collar crime, corporate criminal affairs, transnational criminal affairs și human rights.

Oana Bugnar-ColdeaAutor a numeroase articole și cărți de specialitate

Oana Bugnar-ColdeaLector universitar la Facultatea de Drept din cadrul UBB

OANA BUGNAR-COLDEA

AVOCAT BAROUL CLUJ; LECTOR UNIVERSITAR

Oana Bugnar-Coldea
oana.bugnar@lexurehub.com
+40 741 571 371

Oana este specializată în dreptul penal, experiența sa de peste 10 ani în acest domeniu fiind acumulată atât în calitate de avocat, cât și în calitate de cadru didactic la Facultatea de Drept – Universitatea Babeș-Bolyai. În calitate de avocat a lucrat în dosare complexe vizând cu precădere infracțiuni economice, de corupție, de serviciu și de criminalitate organizată, iar în ceea ce privește cariera universitară aceasta desfășoară încă din anul 2013 activități didactice la disciplina Drept penal – partea specială. Recent, a devenit și titular de curs la disciplina Drept constituțional.

A obținut în anul 2020 titlul de doctor în drept cu calificativul summa cum laude cu lucrarea intitulată „Infracțiunile de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale”. Teza reprezintă cea mai amplă lucrare dedicată acestor infracțiuni fiind publicată în anul 2021.

Oana a participat în calitate de speaker la o serie de conferințe și a publicat numeroase articole, inclusiv în lucrări ale unor conferințe internaționale de specialitate.

Specializări: White-collar crimes; Corporate criminal affairs; Transnational criminal affairs; Human rights.

Selecție publicații și conferințe

 • Cărți
 • Articole
 • Conferințe
 • Infracțiunile de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru pevenirea și combaterea evaziunii fiscale, Ed. Universul Juridic, București, 2021
 • Drept constituțional. Libertăți publice. Caiet de seminar, Ediția a 4-a, Ed. Hamangiu, 2023 (în colaborare cu Radu Chiriță, Cristina Tomuleț și Mihnea Novac)
 • Drept constituțional. Instituții și proceduri. Caiet de seminar, Ediția a 5-a, Ed. Hamangiu, 2023 (în colaborare cu Radu Chiriță, Cristina Tomuleț și Mihnea Novac)
 • Drept penal. Partea specială. Spețe și grile pentru concursuri și examene. Infracțiuni contra persoanei. Infracțiuni contra înfăptuirii justiției. Ediția a 3-a revizuită și adăugită, Editura Hamangiu, București, 2019 (în colaborare cu Sergiu Bogdan și Doris Alina Șerban)
 • Consimțământul victimei în cazul faptelor din culpă, Caiete de drept penal, nr. 1/2012;
 • Pornografia infantilă – legiuitorul european versus legiuitorul național, Caiete de drept penal, nr. 3/2014;
 • Redeschiderea urmăririi penale ca urmare a plângerii formulate de inculpat împotriva ordonanței de clasare. Nelegalitate, consecințe și căi de atac – Penalmente Relevant nr. 2/2017;
 • Evaziunea fiscală vs. principiul subsidiarității – Studii și Cercetări Juridice Europene – Conferința internațională a doctoranzilor în drept, Ediția a 9-a, Timișoara, 2017;
 • Noțiunea de „operațiune fictivă” din perspectiva art. 9 alin. (1) lit. c din Legea nr. 241/2005. Scurt examen jurisprudențial și un nou criteriu de delimitare a faptelor cu relevanță penală – Caiete de Drept penal nr. 4/2018;
 • Curtea de Apel Cluj. Procurorul general nu are competența de a infirma o soluție dispusă de procurori ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, – Penalmente Relevant nr. 2/2018
 • Infracțiunile de evaziune fiscală: subiect activ general sau special? – Studii și Cercetări Juridice Europene – Conferința internațională a doctoranzilor în drept, Ediția a 11-a, Timișoara, 2019
 • Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile. (Im)posibilitatea reținerii infracțiunii prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. a din Legea nr. 241/2005 în cazul în care bunul sau sursa impozabilă provin din săvârșirea unei infracțiuni sau în cazul comercializării unor astfel de bunuri, Caiete de drept penal nr. 1/2020
 • O nouă teorie a subiectului activ al infracțiunii – Penalmente Relevant nr. 1/2020
 • Art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale – trecut și prezent – Revista Universul Juridic nr. 7/2021
 • Aplicarea constituțională a unei norme neconstituționale. Studiu de caz: art. 11 din Legea nr. 241/2005, In honorem Anastasiu Crișu. Probleme controversate și actuale în dreptul românesc, Ed. Hamangiu, București, 2022 (în colaborare cu Daniel Nițu)
 • Amnistia fiscală și dosarele penale având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală. Aplicabilitate și efecte. Decizia nr. 203/A/2022 a Curții de Apel Cluj, Studia Universitatis Babeș-Bolyai Iurisprudentia nr. 1/2022
 • Neconstituționalitatea „pretențiilor civile” – art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, Studia Universitatis Babeș-Bolyai Iurisprudentia nr. 2/2022
 • Excesul de legiferare în materie penală. Curtea Constituțională – posibilă „piedică” în calea acestui fenomen?, Caiete de drept penal nr. 3/2022
 • Neconstituționalitatea dispozițiilor art. 275 alin. (1) lit. b teza I din Legea nr. 31/1990 a societăților, Studia Universitatis Babeș-Bolyai Iurisprudentia nr. 4/2022
 • Evaziune fiscală. Omisiunea evidențierii în actele contabile ori în alte documente legale a operațiunilor efectuate sau a veniturilor realizate. Noțiunea de documente legale. Calculul prejudiciului. Neînregistrarea veniturilor, dar declararea acestora la organele fiscale. Forma continuă, continuată a infracțiunii, Caiete de drept penal nr. 1/2023
 • Sume de bani achitate cu titlu de indemnizație de detașare unor angajați care își desfășoară temporar activitatea pe teritoriul unui alt stat din Uniunea Europeană. Evaziune, abuz de drept sau optimizare fiscală? Studia Universitatis Babeș-Bolyai Iurisprudentia nr. 1/2023
 • Infracțiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c din Legea nr. 241/2005. Mecanisme „clasice”, soluții problematice, Caiete de drept penal nr. 1/2023
 • Reaua-credință a cocontractantului. Înșelăciune sau dol?, In honorem Corneliu Bîrsan. Ius est ars boni et aequi, Tomul I, Ed. Hamangiu, 2023 (în colaborare cu Daniel Nițu)
 • Conferința Internațională a doctoranzilor în drept, Ediția a XI-a, Timișoara, 21 iunie 2019 – tema prezentării: Infracțiunile de evaziune fiscală: subiect activ general sau special?
 • Conferința națională a doctoranzilor în drept penal și procedură penală, Cluj-Napoca, 26-27 octombrie 2018 – tema prezentării: Noțiunea de „operațiune fictivă” din perspectiva art. 9 alin. (1) lit. c din Legea nr. 241/2005. Scurt examen jurisprudențial și un nou criteriu de delimitare a faptelor cu relevanță penală.
 • Conferința „Evaziunea fiscală. Ediție specială de Transilvania”, 8 decembrie 2021 – tema prezentării: Operațiunile fictive intracomunitare. Necesitatea abandonării „tradiționalei” încadrări juridice.
 • Conferința „Evaziunea fiscală. Ediție specială de București”, 7 iulie 2022 – tema prezentării: Notiunea de operatiune fictiva din perspectiva art. 9 alin. (1) lit. c din Legea nr. 241/2005
 • Conferința „30 de ani de la reluarea învățământului superior juridic la Oradea”, 6-7 octombrie 2022, prezentare în colaborare cu conf. univ. dr. Daniel Nițu – tema prezentării: Evaziune fiscală. Accesorii. Amnistie fiscală. Cauza de nepedepsire”.
 • Conferința „Evaziunea fiscală. Ediție specială de Transilvania”, 8 decembrie 2022 – tema prezentării: Nedeclararea sursei impozabile – infracțiune sau contravenție? 
 • Conferința „Evaziunea fiscală. Ediție specială de București, 7 iulie 2023 – tema prezentării: Optimizare fiscală-abuz de drept-evaziune fiscală. De la conduite licite la conduite infracționale
carte-oana1
carte-oana4
carte-oana3
carte-oana2