We are Lexure

 

Bianca UrecheAvocat specializat în forensic science și malpraxis medical

Bianca UrecheDoctorand în drept penal

BIANCA URECHE

AVOCAT BAROUL CLUJ; DOCTORAND ÎN DREPT PENAL

https://lexurehub.com/wp-content/uploads/Ureche-e1705842973772.jpg
bianca.ureche@lexurehub.com
+40 746 730 257

Bianca a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai – Cluj-Napoca, iar apoi a urmat un program de masterat din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, în domeniul criminalisticii și medicinei legale. De asemenea, aceasta a absolvit și Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea Științe Politice din cadrul Universității Babeș-Bolyai – Cluj-Napoca.

Deopotrivă, urmează studii universitare de doctorat în cadrul școlii doctorale a Facultății de Drept din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”, cercetarea sa fiind axată în domeniul criminalisticii.

Bianca este avocat în cadrul Baroului Cluj, cu o experiență de peste 4 ani în dreptul penal, fiind specializată în domeniul forensic science și malpraxis medical. Cu o preocupare aparte în domeniul criminalisticii, aduce o abordare interdisciplinară cauzelor din domeniul dreptului penal, pe probleme ce țin de investigarea câmpului infracțional, interpretarea leziunilor traumatice, precum și de utilizarea tehnicii profiling.

De asemenea, este speaker și participant/organizator la numeroase conferințe și workshop-uri pe problema cercetării locului faptei, profilaj criminal și implicațiile medico-legale în practica judiciară. Cu un spirit analitic și logica afilată, nu se oprește niciodată din explorarea și învățarea constantă. Este mereu în căutarea provocărilor care îi permit să-și pună abilitățile la încercare și să aducă contribuții valoroase în rezolvarea cauzelor.

Specializări: Forensic science; malpraxis medical.

Selecție publicații și conferințe

  • Articole
  • Conferințe
  • „Tehnica profiling-ului în investigațiile criminalistice”, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai”, nr.2/2017
  • „Utilizarea metodelor de profilaj în investigarea criminalistică”, în „Revista de Criminologie, de Criminalistică și de Penologie”, nr.4/2016
  • „Evaluarea medico-legală a discernământului în cauzele penale”, în Penalmente Relevant, nr.2/2018.
  • Congresul Internațional al Tinerilor Medici și Studenților la Medicină – MEDICALIS 2018 – Edițiat a 19-a , cu prezentarea: „Implicații medico-legale în practica judiciară” (Prof. asociat Dr.Costel Siserman – IML Cluj; Daniel Ureche MD UMF Cluj; Bianca Cârdan – masterand UMF Cluj).
  • Conferința Internațională de Criminalistică „In memoriam Emilian Stancu” Ediția I, 23-24 septembrie 2022, cu prezentarea: „Imagistică modernă în formarea criminaliștilor” (Drd. Ureche Bianca, drd. Silviu Predescu).
  • Conferința Internațională de Criminalistică „In memoriam Emilian Stancu” Ediția a II-a, Cluj-Napoca, 25-26 mai 2023, cu prezentarea: „Aplicaţii inovative ale tehnicii imagistice în investigarea criminalistică a locului faptei și în examinările de laborator”. Inovative applications of imaging techniques in crime scene and laboratory examination (Drd.Silviu Predescu, drd. Bianca Ureche);
  • Conferinței Internaționale de Medicină-Legală Ediția 6, 28 septembrie-1 octombrie 2023 : „The collaboration between the forensic pathologist and the forensic criminologist in the investigation of the criminal site” (drd. Bianca Ureche, drd. Silviu Predescu, Conf.univ.dr.hab.Sorin Alămoreanu)
  • Conferința bienală Ediția a IX-a „60 de ani Universitatea din Oradea, 30 de ani Facultatea de Drept”, Oradea, 11-12 mai 2023, cu prezentarea „Interpretarea criminalistică a unor urme de natură medico-legală