We are Lexure

 

Dorel HerineanAvocat specializat în white-collar crime și corporate criminal affairs

Dorel HerineanAutor a numeroase articole și cărți de specialitate

Dorel HerineanCadru didactic asociat

DOREL HERINEAN

AVOCAT BAROUL BUCUREȘTI; CADRU DIDACTIC ASOCIAT

Dorel Herinean
dorel.herinean@lexurehub.com
+40 746 763 383

Dorel Herinean este avocat în cadrul Herinean Dorel – Criminal Defence (Baroul București), este specializat și activează exclusiv în domeniul dreptului penal. A gestionat și a fost implicat în dosare extrem de complexe, vizând criminalitate economică, white-collar crimes, cauze în care sunt implicate persoane juridice, drepturile omului și probleme transfrontaliere.

Este doctor în drept al Facultății de Drept din cadrul Universității din București, iar lucrarea de doctorat susținută în anul 2023, prin care se propune teoria pluralității societare de făptuitori, a primit calificativul summa cum laude. Din anul 2019, este cadru didactic asociat la aceeași Facultate, la materia Drept penal – Partea generală în cadrul aceleiași facultăți.

În anii 2020 și 2021 a primit premiul Revistei „Dreptul” pentru publicistică științifică în domeniul dreptului, fiind totodată autorul și/sau coautorul a mai lucrări de specialitate (monografii, caiet de seminar, culegeri de jurisprudență) și a peste 45 de articole științifice.

A participat la numeroase conferințe naționale și internaționale, pe teme vizând domeniile sale de interes.

Între anii 2021-2022 a fost ales ca expert Eurojust pe materia dreptului penal și a cooperării judiciare internaționale în cadrul Euromed Justice Programme, fiind implicat și în alte proiecte de cercetare internaționale.

Expertise: white collar crime; corporate criminal affairs; infracțiuni de competența Parchetului European; infracțiuni de corupție.

Publications and conferences

 • Books
 • Articles
 • Conferences
 • Provocările criminalității digitale pentru dreptul penal. Dreptul penal în combaterea infracționalității în mediul online”, publicat în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2023.
 • „Prescripția și alte probleme actuale privind constituirea unui grup infracțional organizat”, publicat în volumul In Honorem Anastasiu Crisu. Probleme controversate și actuale în dreptul românesc, Editura Hamangiu, București, 2022.
 • Participația penală și persoanele juridice. Istoric și perspective de viitor” publicată în AUBD, 2022.
 • „Persoana juridică și infracțiunile omisive”, publicat în volumul Conferința studenților, masteranzilor și doctoranzilor în drept Sibiu, 3 Iunie 2022, editura Universul Juridic, 2022.
 • „Răspunderea penală a persoanei juridice. Relația cu răspunderea penală a persoanelor fizice. Parohie. Fraudă cu fonduri europene. Condamnare după achitare. Circumstanțe atenuante” în coautorat cu Adrian Șandru, publicat în Revista Dreptul 12/2022.
 • Extrădarea pasivă. Motive opționale de refuz. Încălcarea sistemică a drepturilor omului în statul solicitant” în coautorat cu Adrian Șandru, publicat în Revista Dreptul 10/2022.
 • Persoana juridică și locul săvârșirii infracțiunii”, articol publicat în Analele Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, Seria Științe Juridice, tomul LXVIII, Științe juridice, nr. II, 2022, disponibil online.
 • Dispunerea raportului de constatare tehnico-științifică fără îndeplinirea condițiilor legale. Nulitatea relativă și excluderea mijlocului de probă în camera preliminară” în coautorat cu Adrian Șandru, publicat în Revista Dreptul 8/2022.
 • Lipsa unei cercetări judecătorești complete și efective. Schimbare de încadrare juridică. Trimitere spre rejudecare. Punerea în primejdie a vieții victimei. Vătămare corporală” în coautorat cu Adrian Șandru, publicat în Revista Dreptul 6/2022.
 • Evaziune fiscală. Înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli nedeductibile. Descrierea faptelor și limitele judecății. Achitare” în coautorat cu Adrian Șandru, publicat în Revista Dreptul 4/2022.
 • Rezolvarea chestiunilor prealabile în procesul penal. Posibilitatea analizării acestora în alte situații decât cele care vizează soluționarea fondului cauzei” în coautorat cu Adrian Șandru, publicat în Revista Dreptul 2/2022.
 • Persoanele juridice în investigațiile EPPO – o răspundere penală Schrödinger”, în Andra-Roxana Trandafir, George-Alexandru Lazăr (coord.), Răspunderea penală a persoanei juridice. O instituție transatlantică. De la evaluarea vinovăției la aplicarea și executarea sancțiunilor, Editura Solomon, București, 2021.
 • Frumusețea în dreptul penal. Curiosul caz al art. 194 alin. (1) lit. c) C. pen.” în coautorat cu conf. univ. dr. Andra-Roxana Trandafir, articol publicat în AUBD – Forum juridic nr. 2/2021, disponibil online.
 • Distrugerea de probe ori de înscrisuri. Tipicitate. Limite. Noțiunea de înscris. Dreptul acuzatului de a nu se autoincrimina” în coautorat cu Adrian Șandru, publicat în Revista Dreptul nr. 12/2021.
 • Nulitatea rechizitoriului. Principiul nulității actelor subsecvente actului nul. Nulitatea ordonanței de redeschidere a urmăririi penale” în coautorat cu Adrian Șandru, publicat în Revista Dreptul nr. 10/2021.
 • Deturnarea licitațiilor publice. Relația cu înșelăciunea. Imposibilitatea desființării înscrisurilor în procesul penal” în coautorat cu Adrian Șandru, publicat în Revista Dreptul nr. 8/2021.
 • Nemotivarea hotărârii. Încălcarea dreptului la apărare prin disjungere. Trimitere spre rejudecare” în coautorat cu Adrian Șandru, publicat în Revista Dreptul nr. 6/2021.
 • Mandatul european de arestare. Contestație la executare. Prescrierea faptelor” în coautorat cu Adrian Șandru, publicat în Revista Dreptul nr. 4/2021.
 • Hărțuirea. Relația cu ultrajul judiciar. Limitele judecății. Scopul comiterii faptei” în coautorat cu Adrian Șandru, publicat în Revista Dreptul nr. 2/2021.
 • Tangențele dintre dreptul penal și procedura divorțului”, articol publicat în Revista de Dreptul Familiei nr. 2/2020.
 • „«Răspunderea penală a persoanei juridice» de lect. univ. dr. Andra-Roxana Trandafir”, recenzie publicată în coautorat cu asist. univ. dr. George-Alexandru Lazăr în Revista Analele Universității din București, seria Drept, 2020.
 • Cauzele justificative și transmiterea unor boli infectocontagioase”, articol publicat în Revista Analele Universității din București, seria Drept, 2020.
 • Falsificarea rezultatelor analizelor medicale și implicațiile sale penale”, articol publicat în Revista Curierul Judiciar nr. 8/2020.
 • Cauza justificativă a consimțământului exprimat de persoane juridice”, articol publicat în Revista Caiete de Drept Penal nr. 3/2020.
 • Nemotivarea hotărârii. Obligația analizării elementelor constitutive ale infracțiunii în cazul infracțiunii de abuz în serviciu”, în coautorat cu Adrian Șandru, publicat în Revista Dreptul nr. 12/2020.
 • Obținerea pe nedrept de fonduri europene. Reținerea în concurs a infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată”, în coautorat cu Adrian Șandru, publicat în Revista Dreptul nr. 11/2020.
 • Infracțiunea de hărțuire. Aspecte controversate. Exerciții teoretice și examen de jurisprudență”, articol publicat în Revista Penalmente Relevant nr. 1/2020, disponibil online.
 • Relația cu fapta autorului raportat la cazurile care împiedică răspunderea penală”, în coautorat cu Adrian Șandru, publicat în Revista Dreptul nr. 10/2020.
 • Mărturie mincinoasă. Dreptul prevăzut de lege de a refuza audierea în calitate de martor”, în coautorat cu Adrian Șandru, publicat în Revista Dreptul nr. 9/2020.
 • Înșelăciune. Inducerea în eroare a instanței. Lipsa tipicității”, în coautorat cu Adrian Șandru, publicat în Revista Dreptul nr. 8/2020.
 • Nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă. Nemotivare. Necitare. Încălcare drept la apărare. Trimitere spre rejudecare”, în coautorat cu Adrian Șandru, publicat în Revista Dreptul nr. 7/2020.
 • Ce infracțiuni pot fi comise în mediul online și social media?”, articol publicat pe www.juridice.ro în data de 10 iulie 2020, disponibil online.
 • Repararea în natură a prejudiciului cauzat prin infracțiunea de evaziune fiscală. Desființarea înscrisurilor care atestau operațiuni fictive”, în coautorat cu Adrian Șandru, publicat în Revista Dreptul nr. 6/2020.
 • Instigarea publică și alte infracțiuni comise prin viu grai în mediul online”, articol publicat în AUBD – Forum Juridic nr. 2/2020, disponibil online.
 • Caracterul inexact al contractului lovit de nulitate din perspectiva infracțiunii de fraudă cu fonduri europene”, în coautorat cu Adrian Șandru, publicat în Revista Dreptul nr. 5/2020.
 • Legitima apărare față de transmiterea unei boli infectocontagioase”, articol publicat în AUBD – Forum Juridic nr. 1/2020, disponibil online.
 • Respingerea cererii de reaudiere a martorilor în cursul urmăririi penale. Încălcarea dreptului la apărare”, în coautorat cu Adrian Șandru, publicat în Revista Dreptul nr. 4/2020.
 • Cauza justificativă a consimțământului cu privire la transmiterea unor boli infecto-contagioase”, articol publicat în AUBD – Forum Juridic nr. 1/2020, disponibil online.
 • Trafic de influență. Acceptarea ulterioară de foloase nu constituie infracțiune. Șantaj. Introducerea unei acțiuni în instanță nu constituie amenințare”, în coautorat cu Adrian Șandru, publicat în Revista Dreptul nr. 3/2020.
 • Posibilitatea dispunerii soluției de achitare întemeiate pe lipsa vinovăției sau lipsa probelor în cazul judecății în procedura recunoașterii învinuirii”, în coautorat cu Adrian Șandru, publicat în Revista Dreptul nr. 2/2020.
 • Confiscarea armei în situaţia nedepunerii la un armurier autorizat după expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă”, în coautorat cu Adrian Șandru, publicat în Revista Dreptul nr. 1/2020.
 • Considerente teoretice privind formarea legăturii subiective în cazul răspunderii penale a persoanei juridice”, articol publicat în Revista Analele Universității din București, seria Drept, 2019.
 • Analiză conceptuală asupra posibilității răspunderii unei societăți pentru evaziunea fiscală cauzată prin delapidarea de către administrator”, articol publicat pe www.juridice.ro în data de 26 august 2019, disponibil online.
 • Participația improprie. Analiza unor cazuri particulare”, articol publicat în Revista Penalmente Relevant nr. 2/2018, disponibil online.
 • Relația dintre șantaj și alte infracțiuni”, articol publicat în Revista Penalmente Relevant nr. 1/2018, disponibil online.
 • Șantajul. Probleme punctuale”, articol publicat în Revista Penalmente Relevant nr. 2/2017, disponibil online.
 • The victims’ rights in the Romanian legal system – a formal priority?”, împreună cu conf. univ. dr. Andra-Roxana Trandafir, prezentată în cadrul Conferinței American Society of Criminology în Philapdelphia, USA (17 noiembrie 2023)
 • The victims’ rights in the Romanian legal system – a formal priority?”, împreună cu conf. univ. dr. Andra-Roxana Trandafir, prezentată în cadrul Conferinței American Society of Criminology în Philapdelphia, USA (17 noiembrie 2023)
 • Imprisonment in Romania. Perception and Facts. Part 3”, împreună cu prof. univ. dr. Lavinia Valeria Lefterache și asist. univ. dr. George-Alexandru Lazăr, în cadrul Conferinței Eurocrim2023 în Florența, Italia (7 septembrie 2023)
 • Imprisonment in Romania. Perception and Facts. Part 3”, împreună cu prof. univ. dr. Lavinia Valeria Lefterache și asist. univ. dr. George-Alexandru Lazăr, în cadrul Conferinței Eurocrim2023 în Florența, Italia (7 septembrie 2023)
 • Unitatea de infracțiune și persoana juridică. Condiții specifice”, la Conferința națională a doctoranzilor în drept penal și procedură penală, Cluj-Napoca, 6 mai 2023.
 • Unitatea de infracțiune și persoana juridică. Condiții specifice”, la Conferința națională a doctoranzilor în drept penal și procedură penală, Cluj-Napoca, 6 mai 2023.
 • Imprisonment on corruption cases, society v. judges. Measuring efficiency through perception?”, împreună cu prof. univ. dr. Lavinia Valeria Lefterache și asist. univ. dr. George-Alexandru Lazăr, prezentată în cadrul Conferinței Eurocrim2022 în Malaga, Spania, în data de 23 septembrie 2022
 • Imprisonment on corruption cases, society v. judges. Measuring efficiency through perception?”, împreună cu prof. univ. dr. Lavinia Valeria Lefterache și asist. univ. dr. George-Alexandru Lazăr, prezentată în cadrul Conferinței Eurocrim2022 în Malaga, Spania, în data de 23 septembrie 2022
 • Persoana juridică și infracțiunile omisive” în cadrul Conferinței naționale a studenților, masteranzilor și doctoranzilor în drept organizată de Facultatea de Drept a Universității Lucian Blaga din Sibiu (online, 3 iunie 2022)
 • Persoana juridică și infracțiunile omisive” în cadrul Conferinței naționale a studenților, masteranzilor și doctoranzilor în drept organizată de Facultatea de Drept a Universității Lucian Blaga din Sibiu (online, 3 iunie 2022)
 • Imprisonment in Romania. Perception and Facts. Part 2”, împreună cu prof. univ. dr. Lavinia Valeria Lefterache și asist. univ. dr. George-Alexandru Lazăr, în cadrul Conferinței online Eurocrim2021 (9 septembrie 2021)
 • Imprisonment in Romania. Perception and Facts. Part 2”, împreună cu prof. univ. dr. Lavinia Valeria Lefterache și asist. univ. dr. George-Alexandru Lazăr, în cadrul Conferinței online Eurocrim2021 (9 septembrie 2021)
 • Imprisonment in Romania. Perception and împreună cu Facts”, prof. univ. dr. Lavinia Valeria Lefterache și drd. George-Alexandru Lazăr, în cadrul Conferinței online Eurocrim2020 și moderator al unui panel în cadrul aceleiași conferințe (11 septembrie 2020)
 • Imprisonment in Romania. Perception and împreună cu Facts”, prof. univ. dr. Lavinia Valeria Lefterache și drd. George-Alexandru Lazăr, în cadrul Conferinței online Eurocrim2020 și moderator al unui panel în cadrul aceleiași conferințe (11 septembrie 2020)
CPP ed 4
carte-dorel3
carte-dorel2
carte-dorel1
carte-dorel5
carte-dorel4

Working with

https://ml2pwki96lnj.i.optimole.com/w:533/h:640/q:mauto/f:best/https://lexurehub.com/wp-content/uploads/Alexis.jpg
AV. ROMAN ALEXIS